Agrostav, inžiniersko-projektová organizácia, a.s.